Kibernetsko zavarovanje in kibernetska klavzula

Kibernetska varnost postaja vedno bolj pomembna v digitaliziranem svetu. Ljudje si ne glede na to, ali uporabljamo mobilne naprave ali računalnike zaslužimo, da lahko to počnemo z vedenjem, da smo zavarovani pred kibernetskimi grožnjami. Gospodarstvo, demokracija in družba so bolj kot kdaj koli odvisni od varnih in zanesljivih digitalnih orodij in povezljivosti.

Pandemija Covid-19 je tudi povzročila, da je veliko delavcev prešlo na delo na daljavo in posledično pospešila digitalizacijo delovnih vzorcev. To bo imelo verjetno trajne učinke na vsakdanje življenje in posledično večjo ranljivost za kibernetske napade.

V zadnjem času pa smo tudi priča dogodkom, ko se kibernetski prostor vse bolj izkorišča v politične in ideološke namene, kar pomeni veliko tveganje tudi na drugih družbenih področjih.

Zavarovalnice so zato v zadnjih letih ugotovile kakšno nevarnost predstavljajo kibernetski napadi in posledično oblikovale kibernetsko zavarovanje in kibernetsko klavzulo, ki je stalnica večine premoženjskih zavarovanj.

Kibernetsko zavarovanje

Kibernetsko zavarovanje predstavlja zaščito premoženja zavarovanca ter ponuja pomoč zavarovancu v primeru kibernetskega vdora v njegov računalniški sistem. Poznamo različna kritja. V osnovi pa to zavarovanje krije škodo na računalniški strojni opremi ter organizaciji strokovne pomoči ob škodi na tej opremi. Krije tudi stroške obrambe v postopkih pred nadzornimi organi, stroške za obnovo podatkov in programske opreme ter recimo tudi kritje stroškov, ki se nanašajo na kaznivo izsiljevanje. Bolj razširjeno kritje pa pokriva še kritje forenzičnih stroškov za ugotovitev obstoja škodnega dogodka, kritje izgube dobička zaradi obratovalnega zastoja in kritje škode v primeru zakonske civilne odgovornosti zaradi kršitve varstva podatkov.

Vse to je seveda zavarovano, če zavarovanec uporablja splošne kontrole varovanja informacij, ima urejene šifrirane ključe, zaščiteno programsko opremo, izjava redno varnostno kopiranje in tako dalje.

Na drugi strani pa zavarovalnice ob sklepanju premoženjskih zavarovanj vedno bolj pogosto priključujejo naslednjo klavzulo.

Klavzula o izključitvi škod zaradi kibernetskega napada

Ne glede na druge določbe zavarovalne pogodbe ni podano kritje za škodo in stroške, neposredno ali posredno izvirajoče ali povzročene z uporabo oziroma preko delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijske zbirke podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa oziroma drugega elektronskega sistema, kot sredstva za povzročitev škode, ne glede na to, ali je karkoli od navedenega v lasti zavarovanca ali ne.

Iz napisanega sledi, da zaradi vse večje izpostavljenosti podjetij pred kibernetskimi nevarnostmi, je zagotavljanje kibernetske zaščite nujno tako za mala kot za velika podjetja.

NI-BO d.o.o. 2021 | Vse pravice pridržane