Trendi letalskih zavarovanj v obdobju Covid-19

Letalska zavarovanja v času Covid-19 doživljajo prevetritev pogojev in premije na vseh področjih. Pozavarovalnice so zvišale premije tako na odgovornosti letalskih zavarovanj kot na kasku zavarovanju. Posledično to pomeni, da vse slovenske in tuje zavarovalnice sledijo novim tarifam pozavarovateljev. Za naše stranke to pomeni višje plačilo premije, kljub dobrim škodnim rezultatom. Zakaj je do tega prišlo vidimo že, če se ozremo v nebo.

Pred pandemijo smo videli kako so se križale poti letal, medtem ko je danes le-teh samo še za vzorec.  Nenadna pandemija v letalstvu pomeni, da je bila industrija prizadeta hitreje in močneje kot večina drugih sektorjev. V nekem trenutku je bilo na tleh kar dve tretjini svetovne flote.  Prišlo je do več mesečne prekinitve letenja. V tem trenutku to pomeni, da imamo veliko »rusty« pilotov, besnih potnikov in letalske flote na tleh. Slednje zahtevajo veliko vzdrževanja, grozijo jim naravne katastrofe ter soočanje z novimi in spremenjenimi letalskimi operacijami, ki so podvržene pravilom Covid-19.  

»Rusty« piloti

Iz stališča zavarovalnice to pomeni, da »rusty« piloti naredijo več napak in posledično več škod, ki jih prej niso. Napake, ki se dogajajo v zadnjem času so predvsem, da pozabijo na sprostitev parkirne zavore pri vzletu, da potrebujejo več poskusov pristankov v slabem vremenu, da izberejo napačne vzletno-pristajalne steze, pozabijo vklopiti mehanizem proti zaledenitvi, ki preprečuje zmrzovanje senzorjev nadmorske višine in hitrosti ter še bi lahko naštevali. Hkrati pa se bomo v prihodnosti soočali tudi s pomanjkanjem pilotov, saj bo šlo veliko pilotov zaradi Covid-19 v predčasen pokoj (ali se bodo upokojili starostno, ali bodo menjali službo ali pa jih bodo pestile psihične težave zaradi več mesecev neplačanega dela). Šolanja novih pilotov pa so po večini v tem trenutku ustavljena.

Besni potniki

Na letalih zaradi pandemije Covid-19 beležimo veliko več nasilja kot v preteklih letih. Potniki se prepirajo glede nošnje zaščitnih mask, preverjanja pogojev Covid-19 in odpovedi letov, ki potnike pripeljejo do nemočnih situacij, kjer so prepuščeni sami sebi.

Prizemljene letalske flote

Velik del letalskih flot je še vedno na tleh in to pomeni višje stroške vzdrževanja letal, posledično pa tudi več škod, ki jih lahko naredijo naravne katastrofe. Recimo na nekem letališču je toča, ki poškoduje na enkrat več parkiranih letal, kar v preteklosti skoraj ni bilo mogoče. Nevarnost parkiranih flot je za zavarovalnice izredno velik rizik.

Nove generacije letal

Istočasno smo priča tudi razvoju novih generacij letal, ki sicer prinašajo varnostne izboljšave, vendar višje stroške vzdrževanja in popravil.  Prav tako je velik porast povpraševanja po letalih, ki prevažajo tovor ter najemu poslovnih letalih, saj je potovanje s komercialnimi letali postalo zelo nepredvidljivo. Velik del poslovnih potnikov pa v času pandemije niti ne potuje več, saj se poslužuje drugih internetnih komunikacijskih kanalov.

Izključitve kritja zaradi pandemije Covid-19

Posledice pandemije Covid-19 občutimo na področju letalskih zavarovanj predvsem finančno in z nejasnimi izključitvami kritja, kot na primer, če se ugotovi, da je pilot povzročil nesrečo in je bilo kasneje ugotovljeno, da je bil pozitiven na Covid-19, kritje ne velja. Prilagoditve na novo realnost tako potekajo na vseh nivojih in po vsej verjetnosti bo potrebno še več let, da se letalska industrija povrne v čas pred Covid-19. Do takrat pa vam želimo mirno nebo in čim več letalskih užitkov. Za vse dodatne informacije glede letalskih zavarovanj smo vam vedno na voljo.

NI-BO d.o.o. 2021 | Vse pravice pridržane