Kargo zavarovanje in prevozniška odgovornost nista eno in isto

Pri prevozu blaga na domačih in mednarodnih cestnih prevozih se srečujemo z dvema vrstama zavarovanj. To sta kargo zavarovanje (oz. zavarovanje tovora) in zavarovanje prevozniške odgovornosti. Zaradi njune navidezne podobnosti se v praksi velikokrat zgodi, da se lastnik blaga pogosto sprašuje, zakaj bi sklenil kargo zavarovanje. Blago namreč prevaža prevoznik, ki ima tako ali tako sklenjeno zavarovanje  prevozniške odgovornosti. Podobno je tudi, ko prevozniki sami hote ali nehote zavajajo svoje stranke, da imajo blago na prevozu zavarovano ter da je nesmiselno še enkrat zavarovati isto blago. V bistvu pa imajo prevozniki sklenjeno samo zavarovanje prevozniške odgovornosti v skladu s predpisi in ne zavarujejo samega tovora. Zato ne sme uporabnik prevoza enačiti teh zavarovanj, temveč mora ustrezno zavarovati svoj interes s kargo zavarovanjem, ker lahko sicer pride do neprijetnih posledic. 

Pomembne razlike so:

  • Za razliko od kargo zavarovanja, kjer gre za zavarovanje stvari, se pri prevozniški odgovornosti ne zavaruje stvari, temveč odgovornost prevoznika za škodo na stvari, ki jo je prevzel na prevoz. Zato se pri zahtevkih iz zavarovanja prevozniške odgovornosti najprej ugotavlja, ali je prevoznik sploh odgovoren za škodo, česar pa pri kargo zavarovanju ni in je zato postopek uveljavljanja odškodninskega zahtevka na prevoznika zamudnejši, še posebno, če prevoznik svoje odgovornosti ne priznava. 
  • Odgovornost prevoznika je omejena po zakonu oziroma po konvenciji CMR po kilogramu bruto teže, medtem ko je pri kargo zavarovanju jamstvo določeno z izbrano zavarovalno vsoto. 
  • Prevoznik ni odgovoren za škodo, ki je posledica višje sile, kargo zavarovanje pa to krije. 
  • Pri kargo zavarovanju lahko lastnik blaga zavaruje tudi tako imenovane specialne rizike, za kar pa prevoznik ni odgovoren. 
  • Pri kargo zavarovanju je blago zavarovano, ne glede na to, kdo naklada ali razklada. Prevoznik pa je odgovoren od trenutka, ko prevzame blago na prevoz. To je lahko šele takrat, ko se blago naloži na prevozno sredstvo. 
  • Uveljavljanje zavarovalnine na podlagi kargo zavarovanja je hitrejše. Zahtevek za povrnitev škode s popolno dokumentacijo se naslovi na zavarovalnico, ki izplača zavarovalnino, če je zahtevek utemeljen. Če ni sklenjenega kargo zavarovanja, se lahko uveljavlja povrnitev škode le od prevoznika (ki ima ali nima zavarovane svoje odgovornosti).
  • Pri kargo zavarovanju je potrebno poudariti tudi kakovost jamstva po višini in po obsegu, ko zavarovanec točno ve, proti katerim rizikom ima sklenjeno zavarovanje, saj si sam izbere tako višino kritja kot obseg. Medtem ko uporabnik prevoza ne more vedeti kakšno zavarovanje ima sklenjeno prevoznik, oziroma če ga sploh ima. 
  • Če oškodovanec nima sklenjenega kargo zavarovanja, nastane velik problem pri izterjatvi odškodnine tudi, kadar se blago prevaža z različnimi prevoznimi sredstvi. Lahko gre tudi za tujega prevoznika, kjer nastanejo dodatni stroški pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi oddaljenosti - tujine, uporabe tujega jezika, ugotavljanju odgovornosti in sodnih postopkov v tujini.
  • Kargo zavarovanje nudi časovno daljše kritje, saj je poleg prevoza krito tudi vmesno skladiščenje in manipulacija z blagom. 

Po vseh teh razlikah lahko zagotovo rečemo, da sta zavarovanje prevozniške odgovornosti in kargo zavarovanje dve povsem različni in neodvisni zavarovanji ter predstavljata zavarovanje dveh povsem različnih premoženjskih interesov. 

Za več informacij smo vam vedno na voljo.

NI-BO d.o.o. 2021 | Vse pravice pridržane