Kodeks dobrih poslovnih običajev v zavarovalnem posredništvu

Zavarovalno posredniška družba NI-BO d.o.o. je aktiven član Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije (v nadaljevanju ZZPS) že od leta 2009. To pomeni, da kot član ZZPS deluje v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev (v nadaljevanju Kodeks). 

Slednji opredeljuje 4 temeljna načela:

  • zakonitost poslovanja in spoštovanje načel lojalne konkurence ter pravil zavarovalne stroke
  • varovanje ugleda posredniške dejavnosti
  • načelo zaupanja in zaščita koristi stranke
  • skrb za izobraževanje in razvoj zavarovalno posredniške dejavnosti

Člane ZZPS Kodeks še dodatno zavezuje k izpolnjevanju določil zakonov in ostalih predpisov, ki jasno opredeljujejo odgovornost zavarovalnih posrednikov, da delujejo v korist zavarovalcev. Z določanjem strokovnih kriterijev poslovanja kodeks pospešuje razvoj zavarovalno posredniške dejavnosti v Sloveniji in zvišuje kakovost storitev. 

Izrecno Kodeks prepoveduje nedopustna ravnanja, ki pomenijo kršitev dobrih poslovnih običajev oziroma poklicne etike v zavarovalnem posredništvu. Hkrati pa poudarja, da morajo odnosi med zavarovalno posredniškimi družbami temeljiti na strokovnosti, poslovnosti in izogibanju konfliktom. Zato je vsakršna nelojalna konkurenca prepovedana.

Družbe, ki se ukvarjamo z zavarovalnim posredništvom, smo v skladu s Kodeksom dolžne skrbeti za spoštovanje medsebojnih dogovorov in odločitve ZZPS. 

Vsem našim strankam zagotavljamo še dodatno varnost, strokovnost in medsebojno zaupanje, ki je pomembno za uspešno poslovno sodelovanje. 

NI-BO d.o.o. 2021 | Vse pravice pridržane