Smučanje v Italiji in zavarovanje odgovornosti

Pred odhodom na smučanje v tujino je potrebno poskrbeti za ustrezno turistično oz. nezgodno zavarovanje. Največja sprememba velja od 1. 1. 2022 za smučišča v Italiji, kjer morajo imeti smučarji in drugi, ki uporabljajo smučišča, sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam, po italijansko Assicurazione RCT (Responsabilità civile verso terzi), sicer sta zagrožena denarna kazen od 100 do 150 evrov in odvzem smučarske vozovnice. 

Zahtevano zavarovalno kritje je možno skleniti v okviru domskih odgovornostnih zavarovanj in turističnih zavarovanj.  

Najprej preverite ali vaše domsko zavarovanje že vključuje kritje za odgovornost zasebnika in od vaše zavarovalnice zahtevajte potrdilo o tem kritju v angleškem jeziku. Slednje bi morali dobiti za vse družinske člane, ki z vami bivajo na naslovu nepremičnine. 

Zavarovanje odgovornosti zasebnika je premoženjsko zavarovanje, v okviru katerega se lahko zavaruje civilnopravno odškodninsko odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo povzroči tretjim osebam pri izvajanju svojih zasebnih aktivnosti, ki niso v povezavi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, poklica ali obratovanja. Škodo predstavlja poškodovanje oseb ali poškodovanje stvari, in sicer zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki izvira iz nevarnostnega vira navedenega na polici.

Če takšnega zavarovanja nimate pa lahko sklenete turistično zavarovanje, ki vključuje tudi kritje za odgovornost. Na slovenskem trgu več zavarovalnic nudi takšno zavarovanje (npr. Triglav, Generali, Grawe itd.). Od vseh teh zavarovalnic lahko prav tako zahtevate ustrezno potrdilo, ki ga priložite ob nakupu smučarskih vozovnic. Kritje pa je načeloma podobno kritju odgovornosti zasebnika, samo da je omejeno na tujino in ne krije v Sloveniji.

Za več informacij nas lahko vedno pokličite ali nam pišete. 

NI-BO d.o.o. 2021 | Vse pravice pridržane